Redakcja

Redakcja
Skład Redakcji:

  • Wendolyn Dumlao – redaktor naczelny
  • Henry Baltierra – z-ca redaktora naczelnego
  • Mabel Brucato – redaktor
  • Stanford Steinkamp – redaktor
  • Rebeca Delangel – redaktor
  • Herb Kemick – redaktor
  • Novella Uthe – redaktorka
  • Aaron Seryak – redaktor
  • Dung Scarnato – rysownik